Serpo gif

Voor het omgaan met dieren in de natuur maar ook eventueel als deze thuis verzorgen worden zijn er, afhankelijk, van het soort dier meer of minder regels van toepassing.

Daar de wet steeds in beweging is, is het moeilijk lastig om daar mee om te gaan. Wat vandaag is toegestaan kan morgen aan regels gebonden zijn.
Voor dieren in de natuur moeten we er maar van uitgaan dat ze allen bescherming genieten door de fauna en florawet.
Wil je een mug doodslaan dan zou je ervan moeten overtuigen of dat wel mag alvorens dat te mogen doen.

Op het houden van dieren thuis, het vervoeren en het verkopen daarvan gelden allemaal regels.

Op deze internetpagina vind je een aantal tips, suggesties en informatie over (veranderende) regelgeving.