Serpo gif

Maisslang
Wordt het vaakst op straat aangetroffen.
Help een slang


Op veler verzoek is deze internetpagina in het leven geroepen.

Dit naar aanleiding van de vele slangen die jaarlijks op straat gevonden worden.

Als er een onbekende slang gevonden wordt MOET er ALTIJD van uit gegaan worden dat het een giftige slang is, totdat het tegendeel onomstotelijk bewezen is.

Wat te doen om een beet te voorkomen.

Om een bijtincident te voorkomen is het van belang de volgende regels in acht te nemen indien de slang gezien wordt.

 • Probeer het dier niet te vangen.
 • Blijf op meer dan 1 meter afstand van het dier. Sta je onverhoopt binnen de veilige afstand tot de slang blijf dan stil staan en geef de slang zelf de kans om weg te kruipen.
 • Verjaag het dier niet maar blijf het op ruime afstand volgen.
 • Laat n van de onderstaande instanties waarschuwen, die z.s.m. het dier op verantwoorde wijze trachten te vangen.
 • Probeer zon goed mogelijke omschrijving van de slang te geven zodat de soort bepaald kan worden. Vooral belangrijk mocht het dier weer uit het zicht verdwijnen.
 • Laat het vangen over aan daarvoor opgeleide mensen.
 • Meeste slangen zijn in de schemering actieve dieren. Loop s nachts niet met blote voeten waar slangen verwacht kunnen worden.
 • Laat kleding en schoeisel niet slingeren en controleer deze alvorens ze aan te trekken.

Slangen wonen niet in de buurt van mensen omdat zij de mens zo aardig vinden. De liefde gaat door de maag. Door de mens achtergelaten voedselresten e.d. lokken insekten en andere dieren die op hun beurt weer slangen aan trekken. Zorg daarom voor een propere omgeving. Zodat slangen daar niet zijn eten kan vinden. Het is belangrijk te weten dat 80% van de beten, veroorzaakt door gifslangen, komt omdat men tracht een slang te doden, te pesten of te vangen. Een gifslang is er niet op uit om een mens schade te berokkenen. De mens staat immers niet op het menulijstje van de slang. Een slang zal de mens altijd uit de weg proberen te gaan. Als een gifslang uit verdediging bijt is 70% van de beten droog, dat wil zeggen dat er niet of nauwelijks gif wordt afgegeven. In de overige 30% van de beten wordt een kleine tot dodelijke hoeveelheid gif afgegeven. Door een slang op te jagen, of deze trachten te doden zal het dier uit nood een natte beet afgegeven. Een reden temeer om van het dier af te blijven. Een andere reden om van de slang af te blijven is dat heel veel slangen beschermde diersoorten zijn. Er staan hoge boetes op het verstoren en doden van deze dieren. Zie artikel. 24 natuurbeschermingswet. De boete zal er een zijn van de 4de categorie.

Kortom, de aanwezigheid van een onbekende slang is geen reden tot ongerustheid, mits de bovenstaande 8 regels nageleefd worden.

Een beet van een gifslang kan ernstige gevolgen hebben. Toch zal bij goede medische hulp de kans op overlijden ten gevolge van een gifslangen zeer klein zijn. Ga na een beet altijd naar een ziekenhuis, raak niet in paniek, gebruik geen aspirine, geen alcohol en overtuig je ervan dat je de beet zult overleven. Het ziekenhuis zal contact zoeken met SERPO waar vandaan zo nodig het tegengif (serum) geleverd gaat worden. Nogmaals 70% van de beten zijn droog en daarvoor is geen enkel serum nodig. Het bepalen of de beet nat of droog is moet aan deskundigen over gelaten worden. Bent u ondanks bovenstaande nog enigszins ongerust of wenst u meer informatie neem dan contact op met reptielenzoo SERPO - Delft. Bij voorkeur per email of tel 015-2122184

Overleven exotische slangen ons klimaat?

Het Nederlandse klimaat buiten is niet geschikt voor de meeste exotische reptielen om daar de winter te overleven. Vindt een slang echter een plek waar het wel warm is, bijvoorbeeld in een tropische kas, in een kruipruimte, etc. dan kan zij onze winters daar overleven. Soorten die van huis uit in winterslaap gaan hebben nog minder moeite om ons klimaat te overleven. De kans op voortplanting van exoten is over het algemeen voor exoten in Nederland niet mogelijk, daar onze zomers daar (nog) te kort voor duren. We zien wel dat steeds meer sub-tropische dieren steeds verder naar het noorden oprukken. Zoals de zebraspinnen die nu al tot in Brabant gezien zijn.

Wat te doen bij een beet.

 1. Raak niet in paniek. Realiseer je dat de kans op overleven groot is.
 2. Leg een bandage aan. Meestal wordt het slachtoffer in de ledematen gebeten. Leg op de beetwond een rek verband aan. Zwachtel het lichaamsdeel zo strak in dat er nog een vinger tussen de wikkels gestoken kan worden. Het gif wordt hiermee belemmerd zich vrijelijk door het lichaam te bewegen.
 3. Beweeg het gebeten lichaamsdeel zo min mogelijk. Leg bijvoorbeeld een mitella aan.
 4. Gebruik geen aspirine om de soms helse pijnen tegen te gaan. Neem desnoods een paracetamol tablet.
 5. Ga zo snel mogelijk naar een ziekenhuis en verzoek de behandelende arts de vergiftiging symptomatisch te behandelen. Dit kan zelfs kunstmatige beademing inhouden voor enige tijd.
 6. Laat de behandelende arts contact opnemen met het RIVM, Havenziekenhuis Rotterdam en SERPO voor aanvullende informatie m.b.t. de vergiftiging.

Slangen vangen.

 • Bij SERPO kunnen slangenvallen geleend worden. Deze vallen moeten langs de plint geplaatst worden. Slangen kruipen erin en kunnen zo levend gevangen worden.
 • Wordt een slang gezien, blijf het dier in de gaten houden en laat hulpverleende instanties waarschuwen die het dier alsnog op veilige wijze kunnen gaan vangen. Blijf ten alle tijden op veilige afstand van een slang.Een meter afstand is voor bijna alle slangen de veilige afstand die bewaard moet worden,

Wie is verantwoordelijk bij een ontsnapt dier.

Een houder* van een dier is ten alle tijden verantwoordelijk voor de gevolgen, voortkomende uit de gedragingen, van een dier dat onder zijn beheersmacht staat. Als zich een calamiteit voordoet, door dat dier, dan is de houder daarvoor verantwoordelijk. Tenzij aangetoond kan worden dat hij alles gedaan heeft wat redelijkwijs van hem verwacht kan worden om een calamiteit te voorkomen. Door bijvoorbeeld het dier in een deugdelijk verblijf te houden, op het verblijf aan te geven dat er een gevaarlijk dier in gehouden wordt, en er voor te waarschuwen. De ruimte waar het dier gehouden wordt op slot te houden. Ander voorbeeld is een bordje aan de deur met de mededelingen dat je hond bijt als je het erf onbevoegd betreedt. Gaat er dan toch nog iets mis doordat een inbreker onuitgenodigd binnenkomt, en deze flink gebeten wordt dan ligt de verantwoordelijkheid niet bij de houder.

Kortom als een slang uit een terrarium ontsnapt, is de houder voor de gevolgen daarvan verantwoordelijk. Verder is deze ook strafbaar volgens artikel 425 Wetboek van Strafvordering omdat een gevaarlijk dier niet ongevaarlijk gehouden wordt. Want dan had de ontsnapping immers niet plaats kunnen vinden.

* De houd(st)er hoeft niet per definitie ook de eigenaar te zijn. Als een dier, bijvoorbeeld een hond, uitgelaten wordt is degene die de hond uitlaat op dat moment de verantwoordelijke.

Wie is verantwoordelijk bij een verstekeling.

Eigenijk niemand. Een verstekeling heeft per definitie geen eigenaar die erop aangesproken kan worden.

In geval van handelszendingen zou de importeur aangesproken kunnen worden. Verhaal halen zal echter heel moeilijk worden,

Discussie wel of niet verbieden gevaarlijke dieren.

De ontsnapping van slangen en schorpioenen doet telkens weer de vraag opwaaien of het houden van dit soort dieren in Nederland verboden moet worden.
De commotie rond de vermeende Lanspuntslang in Enkhuizen zal bij velen nog in het geheugen staan.

Voor de mening van "SERPO" klik hier

SERPO 2003..05